หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ผลงาน “ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูป” คว้ารางวัลเหรียญทอง จากเวที Japan Design, Idea and Invention Expo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ผลงาน “ผงซุปผักไชยาสำเร็จรูป” คว้ารางวัลเหรียญทอง จากเวที Japan Design, Idea and Inventi ...
2023-08-07 09:49:10
สถาบันวิจัยฯ เปิดการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุน ววน. ปีงบประมาณ 2568
สถาบันวิจัยฯ เปิดการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุน ววน. ปีงบประมาณ 2568  &nb ...
2023-07-26 12:08:15
ทีมวิจัยสวนสุนันทาคว้ารางวัลเวทีนานาชาติ จากผลงาน “หมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันเมล็ดทานตะวัน”
ทีมวิจัยสวนสุนันทาคว้ารางวัลเวทีนานาชาติ จากผลงาน “หมึกพิมพ์ออฟเซตฐานน้ำมันเมล็ดทานตะวัน&rdquo ...
2023-07-25 14:06:30
ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567
 ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมโครงการชี้แจงการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน (วช.) ประจำปีงบป ...
2023-07-25 14:04:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเสวนา “20 ปีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยกับก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเสวนา “20 ปีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยกับก้าวต่อไปอย่างยั ...
2023-07-21 10:38:24
ผลงาน “กระดาษกล้วยหอมทอง” คว้ารางวัลเวทีระดับนานาชาติ ในงานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม JDIE 2023 ประเทศญี่ปุ่น
ผลงาน “กระดาษกล้วยหอมทอง” คว้ารางวัลเวทีระดับนานาชาติ ในงานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ...
2023-07-20 19:05:22
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมมือภาคเอกชน หารือพัฒนาโจทย์การวิจัย “ไข่ผำ” นำองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมมือภาคเอกชน หารือพัฒนาโจทย์การวิจัย “ไข่ผำ” นำองค์ความรู้สู่การส ...
2023-07-20 19:00:13
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ผลิตกระดาษจากกล้วยหอมทองเหลือทิ้ง สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้เกษตรกร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ผลิตกระดาษจากกล้วยหอมทองเหลือทิ้ง สร้างมูลค่าเพิ่มรายได้เกษตรกรที ...
2023-07-19 17:26:19
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research Integrity
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายพันธมิตรภารกิจ Research In ...
2023-07-19 17:21:10
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สพภ. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Training) เพื่อพัฒนาทักษะด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สพภ. อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Training) เพื ...
2023-07-19 17:15:42
ข่าวย้อนหลัง