หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS)วันที่ 4 & ...
2021-11-05 20:08:35
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TASSHA) หารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมร่วมกับวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (TAS ...
2021-11-04 20:42:05
นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจงข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ วช. เพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564
นักวิจัยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา ได้รับเชิญเข้าร่วมชี้แจงข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการ ว ...
2021-11-02 12:06:40
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมพิจารณาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันวิจัยและ ...
2021-10-29 15:33:14
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั ...
2021-10-29 15:29:19
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย Hackathon Cultural Heritage : Coolture Gen Z
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมไทย Hackath ...
2021-10-28 12:14:23
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม “แนวทางการคิดโจทย์วิจัยสำหรับการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่ง ...
2021-10-26 15:12:02
18 นักวิจัยสวนสุนันทาติดอันดับ AD Scientific Index 2021 (Alper-Doger Scientific Index)
        15 นักวิจัยสวนสุนันทาติดอันดับ AD Scientific Index 2021 (Alper-Doge ...
2021-10-20 15:45:34
ข่าวย้อนหลัง