หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Turnitin)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Turnitin ...
2020-06-17 16:21:57
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Turnitin) และระบบอัขราวิสุทธิ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Tur ...
2020-06-17 16:06:02
ขอแจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัย R2R และปฏิทินการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
ขอแจ้งผลการพิจารณาทุนวิจัย R2R และปฏิทินการจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยเรียน  คณบดี/บุคลากรส ...
2020-06-11 10:02:43
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES–2020»
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions ...
2020-05-26 14:38:09
ขอความอนุเคราะห์เข้าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อเปิดเผยข้อมูลรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐
ขอความอนุเคราะห์เข้าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) เพื่อเปิดเผยข้อมูลรายงานวิจัย ...
2020-05-26 09:14:32
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus และระบบ Enago
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลการอ้างอิงในฐาน Scopus และระบบ Enago      &n ...
2020-05-21 10:22:19
ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานวิจัยงบประมาณ Block grant ในส่วนของ Fundamental Fund (FF)
             ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานวิจัย ...
2020-05-20 13:14:05
กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับรางวัล IP Champion 2020
        กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเรียนเชิญสถาบันอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณ ...
2020-05-15 16:14:39
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies «ARCHIMEDES–2020»
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน XXIII Moscow International Salon of Inventions ...
2020-04-22 13:19:31
ข่าวย้อนหลัง