หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือผู้บริหาร คณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือผู้บริหาร คณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการประชุมชี้แจงการขอรับทุนวิจัยแล ...
2021-07-28 14:48:41
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas  ...
2021-07-24 01:11:09
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ...
2021-07-20 21:13:15
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะสู่การเป็นผู้ประกอบการ Start up
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา หารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะส ...
2021-07-15 09:25:21
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (start up)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (start up)     วัน ...
2021-07-14 09:57:24
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (RAINS for Thailand Food ...
2021-07-11 12:34:08
นักวิจัยสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์สื่อ รายการวันใหม่วาไรตี้ ในผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ “กระเป๋าจากเปลือกข้าวโพด”
นักวิจัยสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์สื่อ รายการวันใหม่วาไรตี้ ในผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ “กระเป๋าจาก ...
2021-07-11 12:32:55
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั ...
2021-07-09 08:44:30
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย ครั้งที่ 1/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย RAINS for Thailand Food Valley : นวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ ...
2021-07-07 21:06:36
ข่าวย้อนหลัง