หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ลงพื้นที่ติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ลงพื้นที่ติดตามรายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำ ...
2019-09-02 13:47:59
ประชุมโครงการพัฒนาบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมโครงการพัฒนาบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus และ SJR ประจำปีงบประมาณ 2562  ...
2019-09-02 13:54:04
สวพ. พบนักวิจัยในพื้นที่จังหวัดระนอง
                            &n ...
2019-07-30 11:10:32
ไม้กวาดดอกอ้อ ภายในแบรนด์ "ภัฏพัฒน์ ณ ระนอง" ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน
ไม้กวาดดอกอ้อ ภายในแบรนด์ "ภัฏพัฒน์ ณ ระนอง" ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโครงการบูรณาการพันธกิจสัม ...
2019-07-30 11:07:11
สวพ.ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเปิดห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สวพ.ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเปิดห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการณ ศูนย์การศึกษาจ ...
2019-07-26 12:03:09
**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 2 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก**
**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 2 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก**&nbs ...
2019-07-09 18:43:08
ประชุมติดตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
       ประชุมติดตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประ ...
2019-09-02 13:32:50
ข่าวย้อนหลัง