หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย“แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย“แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและแนวทา ...
2019-06-20 10:56:35
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ประเทศ โรมาเนีย
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation&n ...
2019-06-20 10:41:19
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งที่ 1
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งที่ 1  &nb ...
2019-06-20 10:35:23
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประม ...
2019-06-20 10:20:30
ทำบุญฉลองอาคารใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทำบุญฉลองอาคารใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562เวลา 07.30-09.00 น ...
2019-06-20 10:28:53
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมร่วม 3 ฝ่ายพัฒนาตู้อัจริยะพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมร่วม 3 ฝ่ายพัฒนาตู้อัจริยะพัฒนา      วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ...
2019-06-20 10:05:59
โครงการเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าวทุน สวก.
ประชุมเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าวทุน สวก.    วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 &ndas ...
2019-06-20 09:51:27
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์คีรีวงกตโมเดล ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีบนฐานศาสตร์พระราชา
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์คีรีวงกตโมเดล ตำบลนา ...
2019-06-20 09:43:36
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    &nbs ...
2019-06-20 10:04:42
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT ประเทศ โรมาเนีย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโล ...
2019-06-20 10:00:38
ข่าวย้อนหลัง