หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 4 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก**
**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี 4 นักวิจัยสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก**&nbs ...
2019-06-20 11:28:11
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมขอรับทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบทความวิจัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Research Fast Track : RFT) ประจำปีงบประมาณ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมขอรับทุนอุดหนุนเพื่อพัฒนาบทความวิจัยสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทย ...
2019-06-20 11:15:53
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่4
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่4    ...
2019-06-20 11:09:38
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"   ในระ ...
2019-04-18 11:00:54
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประเพณีรดน้ำ ขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประเพณีรดน้ำ ขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์    &nbs ...
2019-04-18 11:54:46
สวัสดีปีใหม่ไทย สวพ. สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์ 2562
สวัสดีปีใหม่ไทย สวพ. สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต์ 2562          ...
2019-04-18 13:12:27
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา บนเวทีกิจกรรม Highlight on Stage ในหัวข้อเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัย (RDIC)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา บนเวทีกิจกรรม Highlight on Stageในหัวข้อเรื่อง รูปแบบการบริ ...
2019-04-18 13:02:59
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา บนเวทีกิจกรรม Highlight on Stage ในหัวข้อเรื่อง การบูรณาการ R&D >C สู่ชุมชน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเสวนา บนเวทีกิจกรรม Highlight on Stage ...
2019-04-18 13:06:08
ข่าวย้อนหลัง