หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการถ่ายภาพเพื่อทำป้ายไวนิล จากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดนิทรรศการถ่ายภาพเพื่อทำป้ายไวนิล จากการประกวดและแสดงผลงานระดับนานาชาติด้านการป ...
2021-03-25 18:29:23
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการและการตีพิมพ์งานวิจัย      ...
2021-03-23 18:28:14
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 2/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ค ...
2021-03-23 18:26:31
สวนสุนันทา เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับเขต : เขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง
สวนสุนันทา  เดินหน้าร่วมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับเขต : เขตดอนเมืองและเขตลาดกระบัง   ...
2021-03-19 18:57:29
ประชุมสรุปข้อมูลบุคลากรที่ขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
ประชุมสรุปข้อมูลบุคลากรที่ขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความจากกองทุนพัฒนาบุคลากร      & ...
2021-03-18 16:53:04
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย”
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย&rdq ...
2021-03-17 17:52:40
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานวิจัยชุดบูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์เพื่อเตรียมโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับการเปิดรับทุนงบประมาณแผ่นดินปี 2566
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานวิจัยชุดบูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์เพื่อเตรียม ...
2021-03-17 17:48:14
สวพ. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast track) วิจัย บริการวิชาการ และงาน กพร.
สวพ. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast track) วิจัย บริการวิชาการ และงาน กพร.  ...
2021-03-16 18:32:08
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 20 ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการอบรม หลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 20 ของกรมทรัพย์สินทา ...
2021-03-16 17:14:41
ข่าวย้อนหลัง