หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน
  โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน           ...
2019-03-15 15:17:15
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร จัดโดยอนุสิทธิบัตรสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา    &nb ...
2019-03-14 18:10:26
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่1/2562  & ...
2019-03-14 16:52:54
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 2/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(Fast ...
2019-03-12 16:39:05
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS Ongoing)” ประจำปี2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS ...
2019-03-11 09:05:06
โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน
     โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียนวันที่ 5 มีนาคม 2562 ...
2019-03-08 16:29:43
สวพ. ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562
สวพ. ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2562          รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒ ...
2020-08-06 15:14:51
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ครั้งที่ 7
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย&n ...
2019-04-05 15:21:40
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการตู้ประชารัฐอัจริยะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการตู้ประชารัฐอัจริยะ        ...
2019-04-05 15:17:15
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกลุ่มโครงการประเมินผลการวิจัยของประเทศกลุ่มเรื่องสาขาประชาคมอาเซียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมกลุ่มโครงการประเมินผลการวิจัยของประเทศกลุ่มเรื่องสาขาป ...
2019-04-05 15:15:49
ข่าวย้อนหลัง