หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนงานวารสารวิชาการ จัดโครงการ “พัฒนาระบบวารสารวิชาการ สู่การยอมรับในระดับนานาชาติ”
สถาบันวิจัยและพัฒนาขับเคลื่อนงานวารสารวิชาการ จัดโครงการ “พัฒนาระบบวารสารวิชาการสู่การยอมรับใน ...
2021-03-11 22:49:16
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-03-10 18:41:08
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเครือข่ายวิจัย RAINS for Thailand Food Valley ขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความปลอดภัย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเครือข่ายวิจัย RAINS for Thailand Food Valley ขับเคลื ...
2021-03-09 18:54:39
ทีมวิจัยสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมธรรมนูญสุขภาพ ภายใต้โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ทีมวิจัยสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมธรรมนูญสุขภาพ ภายใต้โครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2021-03-08 20:23:42
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยนวัตกรรม (NIA)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยนวัตกรรม (NIA)        &n ...
2021-03-08 20:21:28
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ผลักดันนวัตกรรมสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัย ผลักดันนวัตกรรมสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร ...
2021-03-06 16:54:23
ทีมวิจัยสวนสุนันทาการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขต กรุงเทพฯ
ทีมวิจัยสวนสุนันทาการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขต กรุ ...
2021-03-04 20:21:08
ข่าวย้อนหลัง