หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญอวยพรวันเกิดท่านอธิการบดี        วันที่ 26 กุมภาพัน ...
2019-04-05 15:09:00
โครงการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   &nbs ...
2019-04-09 11:05:28
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมพัฒนาตู้ประชารัฐอัจฉริยะ ครั้งที่ 3
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมพัฒนาตู้ประชารัฐอัจฉริยะ ครั้งที่ 3          เมื่อ ...
2019-02-28 13:13:55
รวมมอบของขวัญปีใหม่
       วันนี้ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโ ...
2019-02-11 11:02:25
มอบของขวัญปีใหม่ให้กับสำนักทรัพย์สินและรายได้
        วันนี้ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  สำนักทรัพย์สินแล ...
2019-02-11 10:19:29
มอบของขวัญปีใหม่กองบริการการศึกษา
       วันนี้ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กองบริการการศึกษา ...
2019-02-11 10:11:05
มอบของขวัญให้กับสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต(สสสร.)
        วันนี้ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันสร้างสรรค์และส่ง ...
2019-02-11 10:01:08
เข้ารับการสัมภาษณ์ในประเด็นด้านคุณภาพงานวิจัยบริการวิชาการและชุมชน
        วันที่ 21 ธันวาคมพ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 13.20 น. ณ ห้องประชุมสภามห ...
2019-02-11 09:54:00
มอบของขวัญให้กับกองพัฒนานักศึกษา
      วันนี้ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  กองพัฒนานักศึกษาได้มอบค ...
2019-02-11 09:37:07
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจน ...
2019-02-28 13:17:47
ข่าวย้อนหลัง