หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

มอบของขวัญปีใหม่ให้กับผอ.ชำนิ นิลอรุณ จากกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
        วันนี้ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ผอ.ชำนิ นิลอรุณ จากกองบริหารงานบุคคล สำนั ...
2019-02-07 11:32:38
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร วาระพิเศษ ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร วาระพิเศษ ครั้งที่ 3           ...
2019-02-28 09:56:12
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 1/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขมหา ...
2019-02-28 09:58:18
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  & ...
2019-02-28 13:42:10
สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปรแกรม Scival
สถาบันวิจัยจัดอบรมระบบวิเคราะห์ผลงานตีพิมพ์และผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ด้วยโปร ...
2019-02-28 09:40:22
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราชผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยมุ่งเป้า
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผศ.สุภาวดี โพธิยะราชผู้อำนวยการฝ่ายการวิ ...
2019-02-28 10:00:53
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศา ...
2019-02-28 09:59:42
คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าขอพรและสวัสดีปีใหม่ รอ ...
2019-02-07 09:57:14
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการครั้งที่ 1/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(Fast ...
2019-02-07 09:42:55
โครงการประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
        โครงการประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประ ...
2019-02-07 09:54:54
ข่าวย้อนหลัง