หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบงานวิจัย(RS) กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบงานวิจัย(RS)  กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ...
2020-07-29 14:35:04
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนักวิจัย        ...
2020-07-24 16:37:45
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  &nb ...
2020-07-24 16:21:58
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมระบบ Scholar One เพื่อยกระดับวารสารของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมระบบ Scholar One เพื่อยกระดับวารสารของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)& ...
2020-07-17 15:42:54
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563
           โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื ...
2020-06-26 13:53:38
ข่าวประชาสัมพันธ์!!! โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ภ ...
2020-06-26 13:43:52
ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์
ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื ...
2020-06-26 11:15:09
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงาม ...
2020-06-26 11:10:55
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563      ...
2020-06-26 11:05:56
ข่าวย้อนหลัง