หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมกับ บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด เพื่อดูระบบ Charleworth Author Services
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมกับ บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด เพื่อดูระบบ Charleworth A ...
2020-07-30 09:28:20
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมพิจารณากรอบงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมพิจารณากรอบงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ...
2020-07-29 15:56:01
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมปรับปรุง บริการเว็บแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบริหารจัดการงานวิจัยออนไลน์ กับระบบงานวิจัย (RS)
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมปรับปรุง บริการเว็บแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบริหารจัดการงานวิจัยอ ...
2020-07-29 15:35:24
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖
ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏ ...
2020-07-29 14:51:52
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบงานวิจัย(RS) กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมทดสอบระบบงานวิจัย(RS)  กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ...
2020-07-29 14:35:04
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมจัดนิทรรศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนักวิจัย        ...
2020-07-24 16:37:45
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  &nb ...
2020-07-24 16:21:58
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมระบบ Scholar One เพื่อยกระดับวารสารของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมระบบ Scholar One เพื่อยกระดับวารสารของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)& ...
2020-07-17 15:42:54
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563
           โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เพื ...
2020-06-26 13:53:38
ข่าวย้อนหลัง