หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่
ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์!!! โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ภ ...
2020-06-26 13:43:52
ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื้นเมือง” สู่เชิงพาณิชย์
ประกาศรับข้อเสนอทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา “ไก่พื้นเมือง และไก่ลูกผสมพื ...
2020-06-26 11:15:09
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงาม ...
2020-06-26 11:10:55
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมแผนการขับเคลื่อนปลาสวยงาม ประจำปีงบประมาณ 2563      ...
2020-06-26 11:05:56
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563          บ ...
2020-06-24 16:01:54
แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้ ปีงบประมาณ 2563
แจ้งนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย งบรายได้ ปีงบประมาณ 2563        &nbs ...
2020-06-19 16:13:10
สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
สวก. ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564????กำหนดกรอบงานวิจัยจำนวน 2 กรอบงานวิจัย ...
2020-06-18 17:02:59
ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว.ประจำปี ๒๕๖๓
ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว.ประจำปี ๒๕๖๓        ...
2020-06-19 11:33:53
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Turnitin)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Turnitin ...
2020-06-17 16:21:57
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Turnitin) และระบบอัขราวิสุทธิ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมการใช้ระบบตรวจการเทียบซ้ำของผลงานวิชาการ (Tur ...
2020-06-17 16:06:02
ข่าวย้อนหลัง