หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

ประกาศทุนบริการวิชาการ งบรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565
รายการเอกสารDownload1. แบบเสนอขอทุนสนับสนุนโครงการบริการวิชาการDOWNLOAD2. ปฏิทินทุนอุดหนุนการบริการว ...
2021-08-18 10:27:33
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ ...
2021-02-23 09:06:57
ประกาศรับสมัครบุคคลที่สนใจ เข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง  การจ้างงานบุคคลเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ...
2021-02-11 11:00:42
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ ...
2021-02-10 20:52:09
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล          ...
2021-02-09 19:57:38
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำ ...
2021-02-06 01:50:28
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ...
2021-02-02 19:33:29
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔
       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศเรื่องการจ้างงานบุคคลเข้าทำงานโค ...
2021-02-02 18:42:28
เปิดรับสมัคร!! ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปี ๒๕๖๔
   เปิดรับสมัคร!! ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูร ...
2021-01-27 16:35:07
ข่าวปัจจุบัน