หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
  สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโช ...
2020-04-22 13:19:31
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำข้อมูลตำบลเป้าหมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำข้อมูลตำบลเป้าหมาย •••[1 ในหลายโครงการภายใต้โคร ...
2020-08-06 14:54:13
สถาบันวิจัยและพัฒนาแนะนำการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาความยากจนกับบัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแนะนำการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนกับบัณฑิตวิทยาลัย     &nb ...
2019-05-03 08:32:15
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาความยากจนของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาความยากจนของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ&nbs ...
2019-02-28 13:10:09
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดบ้านต้นรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดบ้านต้นรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนข ...
2019-02-28 10:19:49
พิธีลงนาม MOUจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พิธีลงนาม MOUจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ       วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2 ...
2019-02-07 09:50:02
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ...
2019-02-07 13:04:15
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 เข้ารับโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏว ...
2019-02-07 12:29:36
สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562
สวพ.จัดประชุมเตรียมเปิดรับคำขอตั้งงบประมาณบริการวิชาการ ปี 2562          เม ...
2018-03-15 15:46:15
ข่าวย้อนหลัง