หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ
ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG จังหวัดสิงห์บุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG จังห ...
2022-10-17 11:35:39
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BC ...
2022-09-16 20:25:23
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ พื้นที่ตำบลหลักฟ้า จังหวัดอ่างทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ พื้นที่ตำบลหลั ...
2022-09-02 14:21:07
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)
อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับโล่เกียรติคุณผลงานเด่นจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U ...
2022-08-10 17:26:03
ข่าวย้อนหลัง