หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมร่วมมือการทำวิจัยเกี่ยวกับน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมร่วมมือการทำวิจัยเกี่ยวกับน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ      &n ...
2019-04-18 10:43:48
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
                  ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ...
2019-05-03 09:37:13
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการใช้งานระบบ Turnitin
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการใช้งานระบบ Turnitin       เมื่อ ...
2019-05-03 09:34:19
ผลงานวิจัย PhosPhate Check Kits คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ งาน XXII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies
ผลงานวิจัย PhosPhate Check Kits คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ งาน XXII Moscow International S ...
2019-05-03 09:32:20
ผลงานวิจัย Mango Jelly Powder คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ งาน XXII Moscow International Salon of Inventions and Innovation Technologies
      ผลงานวิจัย Mango Jelly Powder คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ งาน XXII Mos ...
2019-05-03 09:29:57
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง    &nb ...
2019-05-03 09:14:23
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข      ...
2019-05-03 09:17:51
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื ...
2019-05-03 09:15:16
โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน
  โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน           ...
2019-03-15 15:17:15
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร จัดโดยอนุสิทธิบัตรสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา    &nb ...
2019-03-14 18:10:26
ข่าวย้อนหลัง