หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้า           &nbs ...
2019-07-20 12:36:18
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
2019-07-20 12:13:07
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2562
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาส ...
2019-07-20 12:01:02
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย“แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562”
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย“แนวทางการเขียนข้อเสนองานวิจัยและแนวทา ...
2019-06-20 10:56:35
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ประเทศ โรมาเนีย
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation&n ...
2019-06-20 10:41:19
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งที่ 1
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนครั้งที่ 1  &nb ...
2019-06-20 10:35:23
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประม ...
2019-06-20 10:20:30
ทำบุญฉลองอาคารใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทำบุญฉลองอาคารใหม่สถาบันวิจัยและพัฒนา    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562เวลา 07.30-09.00 น ...
2019-06-20 10:28:53
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมร่วม 3 ฝ่ายพัฒนาตู้อัจริยะพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมร่วม 3 ฝ่ายพัฒนาตู้อัจริยะพัฒนา      วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. ...
2019-06-20 10:05:59
โครงการเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าวทุน สวก.
ประชุมเตรียมการเขียนแผนบูรณาการข้าวทุน สวก.    วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 &ndas ...
2019-06-20 09:51:27
ข่าวย้อนหลัง