หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/256 ...
2023-09-14 10:54:17
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP)
วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ควา ...
2023-09-13 10:44:18
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)&n ...
2023-09-12 17:17:33
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
ผอ.สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ...
2023-09-12 15:33:17
สถาบันวิจัยฯ ประชุมหารือการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยฯ ประชุมหารือการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัต ...
2023-09-12 15:30:26
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2023-09-12 15:28:38
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานเสวนาและร่วมจัดแสดงผลงาน ในงาน TADE: Thailand Art & Design Exhibition 4th plus ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรงานเสวนาและร่วมจัดแสดงผลงาน ในงาน TADE: Thailand ...
2023-09-12 15:27:06
แจ้งการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
แจ้งการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ...
2023-09-11 13:09:54
ข่าวย้อนหลัง