หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม   &nb ...
2022-01-07 18:08:18
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2565  &nb ...
2022-01-05 22:20:24
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของขวัญแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2565
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบของขวัญแก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิท ...
2022-01-02 01:30:02
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา&nb ...
2022-01-02 01:28:00
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “กลุ่มจักสานหวาย” ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่รายผลิตภัณฑ์
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม “กลุ่มจักสานหวาย” ส่งเสริมศักยภาพผู้ ...
2021-12-30 10:51:32
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา&nbs ...
2021-12-28 21:54:47
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุ ...
2021-12-28 21:51:38
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  &nb ...
2021-12-28 21:50:17
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  &nbs ...
2021-12-28 21:49:07
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน แด่รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม   ...
2021-12-28 21:47:50
ข่าวย้อนหลัง