หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมหารือการพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุทางการเกษตรกล้วยหอมทอง
ทีมนักวิจัยสวนสุนันทา เยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมหารือการพัฒนานวัตกรรมจากวัสดุทางการเกษตรกล้วยหอ ...
2023-02-23 10:19:17
แจ้งแนวทางการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
แจ้งแนวทางการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     สถาบันวิจัยและพ ...
2023-02-22 06:28:27
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายชี้แจงเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2023)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายชี้แจงเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายก ...
2023-02-16 17:03:23
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ...
2023-02-14 00:47:49
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนวิจัยอาจารย์ ...
2023-02-14 00:39:16
แจ้งปิดปรับปรุงระบบวิจัยออนไลน์ RIS
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ RIS เพื่อปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอปิ ...
2023-02-11 11:19:20
ประกาศรับข้อเสนอทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ ...
2023-02-09 16:40:41
ข่าวย้อนหลัง