หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมบุคลากรเพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิ ...
2022-11-11 20:49:44
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ 162 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุ ...
2022-11-11 20:48:19
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้งที่ 8/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์) ครั้ ...
2022-11-11 20:46:41
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเป็นแนวทาง ...
2022-11-08 10:34:43
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสร้างหลักสูตรการสร้างนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือกับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เพื่อสร้างหลักสูตรการสร้างนักวิจัยที่มี ...
2022-11-05 14:11:27
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมจัดทำรูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2     เมื่อวั ...
2022-11-03 15:58:41
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2565  &n ...
2022-11-03 15:57:14
ข่าวย้อนหลัง