หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แจ้งการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2
แจ้งการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2 ...
2023-09-11 13:09:54
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัย Food Valley “การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย”
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอแผนงานวิจัย Food Valley “การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเช ...
2023-09-09 15:25:36
ทุนอุดหนุนชุดโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) ประจำปีงบประมาณ 2568
เอกสารเพิ่มเติมที่ https://ird.ssru.ac.th/page/doctotsri2568ลงทะเบียนอบรมระบบ NRIIS ที่ https://form ...
2023-09-09 14:13:55
งดรับ งดให้ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส
No Gift POLICY“งดรับ งดให้”ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดสถาบันวิจัยและพัฒนา มีนโยบาย งดรับ ...
2023-09-12 14:36:05
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2566  &nb ...
2023-09-08 10:04:39
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมมือภาคเอกชน ร่วมวิจัย “ไข่ผำ” นำองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มพืชท้องถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมมือภาคเอกชน ร่วมวิจัย “ไข่ผำ” นำองค์ความรู้สู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ...
2023-09-07 16:33:50
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เปิดการอบรม “การสืบค้นวารสารในฐาน Scopus เพื่อให้ได้รับตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เปิดการอบรม “การสืบค้นวารสารในฐาน Scopus เพื่อให้ได้รับตีพิ ...
2023-09-07 15:16:48
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ (4 กันยายน 2566)
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหารา ...
2023-09-07 10:13:51
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศา ...
2023-09-07 09:59:25
ข่าวย้อนหลัง