หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ...
2021-12-28 21:46:35
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ มอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยฯ มอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ...
2021-12-28 21:43:54
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนามอบของขวัญผลิตภัณฑ์จากชุมชน พร้อมขอพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  &nb ...
2021-12-28 21:42:20
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบื้องต้น (Pre-ceiling)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ ...
2021-12-28 21:40:41
ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2565
ผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี ...
2021-12-27 10:16:46
โครงการบูรณาการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ปี 2567 – 2570
          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา ...
2021-12-23 16:15:35
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 /2564
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ...
2021-12-22 16:34:43
ข่าวย้อนหลัง