หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ครั้งที่ 7
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ครั้งที่ 7

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-04-05 15:21:40ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน ครั้งที่ 7

      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”ครั้งที่ 7 โดยในปีนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุมวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมอีกด้วย