หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > U2T สวนสุนันทา เดินหน้าต่อเนื่องเสริมความรู้ประชาชนรณรงค์ป้องกันโควิด-19
U2T สวนสุนันทา เดินหน้าต่อเนื่องเสริมความรู้ประชาชนรณรงค์ป้องกันโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-06-01 17:04:12


U2สวนสุนันทา เดินหน้าต่อเนื่องเสริมความรู้ประชาชนรณรงค์ป้องกันโควิด-19

            คณะทำงานเครือข่าย U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย คณะอาจารย์ ผู้ร่วมโครงการ ประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา ลงพื้นที่ 10 ตำบล จัดกิจกรรมพิเศษ U2T สู้ภัย COVID (U2T - COVID WEEK) “คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย ขจัดภัยโควิด” ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้องกันการติดเชื้อ การปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้แก่ การล้างมือ เว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงได้มีการถ่ายทำวีดีโอคลิป "รวมพลังวัคซีน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ลดการระบาดโควิด" เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับคนในชุมชน เพื่อลดการระบาดของโควิด-19 พร้อมมีการมอบเจลสเปร์ยล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชนแต่ละตำบลที่เครือข่ายคณะทำงานโครงการ U2T รับผิดชอบด้วย