หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > 2 ทีม U2T สวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคภาคกลาง
2 ทีม U2T สวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคภาคกลาง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-02 17:40:24


2 ทีม U2T สวนสุนันทา ผ่านเข้ารอบการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคภาคกลาง

     วันนี้ (1 ก.ค. 64) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแฮกกาธอนฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลทีมที่ผ่านการเข้ารอบ โครงการกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคภาคกลาง จำนวน 40 ทีม เพื่อเข้าร่วมแข่งขันฯ โดยที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมการแข่งขันดังกล่าว ร่วมกับ 3 หน่วยงานตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกทีมผู้ที่ได้รับการจ้างงาน โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ในตำบลบางจะเกร็ง ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม และตำบลห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน และเข้ารับการฝึกอบรม Online Coaching เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมานั้น 

    ซึ่งผลปรากฏว่า ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 2 ทีม ผ่านเข้าสู่รอบดังกล่าวด้วยดังนี้

    1. ผงโรยข้าวกุ้งเคย@คลองโคน    จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    2. ทีม Bub Ble Bar                       จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์  

    สำหรับทีมที่ผ่านการเข้ารอบจะได้เข้าร่วมการแข่งขันแฮกกาธอน ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกมา ณ โอกาสนี้ และสามารถติดตามการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/U2T.SSRU

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th