หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม R
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม R

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-09-02 14:58:52


        สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม R            

        เมื่อวัน ที่ 1-2 สิงหาคม 2562 เวลา  09.00-17.00 น. ณ ห้องบุษบงกช บี ณ โรงแรมรอยอลริเวอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม R โดยมีนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สายชล สินสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดและขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมR ได้อย่างมีประสิทธฺภาพ สามารถแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลได้อย่างถูกต้อง 

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2180161392083081