หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคมด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคมด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-02 12:28:57


สถาบันวิจัยและพัฒนา นำเสนอข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคมด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่อคณะกรรมการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียงเพื่อยกระดับนวัตกรรมสู่ชุมชน ภายใต้แนวคิด สุดยอดผู้นำวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ภายใต้ขอบเขตงาน “โครงการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พิจารณาคัดเลือกสนับสนุนทุนโครงการดังกล่าว ในรูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th