หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT ประเทศ โรมาเนีย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT ประเทศ โรมาเนีย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 10:00:38

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT ประเทศโรมาเนีย

        วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศศิพงษ์ประไพ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT ประเทศ โรมาเนีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานจัดประชุมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ  ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร  อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี  และ อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2030759470356608