หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-08-06 14:17:11


          สถาบันวิจัยและพัฒนา   ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา  สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ (Excellent Budget Management Awards)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากท่านอธิการบดี   ยังความปิติยินดีให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคน 

          สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนรวมถึงหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนร่วมผลักดัน ให้ดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปความแผนการปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และรางวัลดังกล่าวจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีคุณภาพต่อไป