หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบคัดเลือกศักยภาพชุมชนร่วมกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ เข้าสู่รอบ Final Pitching
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบคัดเลือกศักยภาพชุมชนร่วมกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ เข้าสู่รอบ Final Pitching

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-04-04 10:10:56


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบคัดเลือกศักยภาพชุมชนร่วมกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ เข้าสู่รอบ Final Pitching

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก รอบคัดเลือกศักยภาพชุมชนร่วมกับเจ้าของผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ เข้าสู่รอบ Final Pitching จำนวน 19 กลุ่ม ในโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SidUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 

???? ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/3UapATB

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th