หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดบ้านต้นรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดบ้านต้นรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-28 10:19:49

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดบ้านต้นรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์พูดคุย

แนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย

        วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดบ้านต้อนรับอาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ และอาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่บ้านคีรีวงกต ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมพัฒนาสร้างรายได้เสริมให้เพิ่มขึ้นจากองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1907370659362157