หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-06 16:34:06


สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมคณาจารย์พัฒนาผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ สู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

     วันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม 

     โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญาของตนเองและของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณวีรยา สมภาร นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีคณาจารย์จากหน่วยงานคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (3147) อาคาร 31 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์/ พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th