หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมพร้อมก่อนการให้สัมภาษณ์สื่อ ในประเด็นโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมพร้อมก่อนการให้สัมภาษณ์สื่อ ในประเด็นโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-08-07 00:11:44


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมพร้อมก่อนการให้สัมภาษณ์สื่อ ในประเด็นโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T)

วันนี้ ( 6 ส.ค. 64 ) เวลา 10.00 น. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมข้อมูลโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) เพื่อให้สัมภาษณ์ในการจัดทำสกู๊ปข่าว “ศาสตร์ปันสุข” ซึ่งจะออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ทำการคัดเลือกตำบลในโครงการ U2T ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความโดดเด่นในการดำเนินงานดังกล่าวเข้าร่วมให้การสัมภาษณ์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th