หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย
สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-28 13:17:47

สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์

พูดคุยแนวทางดำเนินงานการแก้ปัญหาความยากจนของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย

        วันนี้ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมประชุมหารือคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์อาจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ พร้อมคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่นในพื้นที่บ้านคีรีวงกต ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมุ่งเน้นการทำกิจกรรมพัฒนาสร้างรายได้เสริมให้เพิ่มขึ้นจากองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

 รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1908766265889263