หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-04-18 11:00:54

นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"

   ในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

3. อาจารย์นฤมล เปียซื่อ

4. อาจารย์สกุลตรา ค้ำชู

5. อาจารย์ ดร.วลีรักษ์ สิทธิสม

6. อ.ดุสิต  บุหลัน  

    ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้นำผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมตำรับอาหารวังสวนสุนันทาเชิงโภชนาการสู่ตลาดโลก" เข้าร่วมแสดงในงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" โดยผลงานดังกล่าวเป็นการศึกษาพัฒนานวัตกรรมตำรับอาหารวังสวนสุนันทาเชิงโภชนาการสู่ตลาดโลก จำนวน 3 ตำรับ  ได้แก่ ปลาร้าในกะลา ไก่นมวัว และข้าวปิ้ง โดยมีการค้นคว้าจากการบันทึกประวัติ การทดลองการปรับสัดส่วนของเครื่องปรุงจากตำรับดั้งเดิมที่พบการบันทึกไว้ นำมาใช้ทดลองผลิต แล้วผ่านขั้นตอนการทดสอบประสาทสัมผัส จากการทดลองใช้จากตำรับดั้งเดิม ปรับมาเป็นตำรับมาตรฐาน และนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบนวัตกรรมอาหารวังสวนสุนันทา จำนวน 3 ตำรับ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2004973362935219