หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-04-18 11:29:16

                         นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562"

    ในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ได้รับเกียรติจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ให้นำผลงานวิจัยเรื่อง "ดอกไม้สู่ศิลปะสร้างสรรค์ : สัมพันธภาพระหว่างดอกไม้กับวัฒนธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์" เข้าร่วมแสดงในงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" โดยผลงานดังกล่าวได้นำดอกไม้ที่มีความหมายและความสำคัญในแต่ละสถานที่มาประยุกต์เข้ากับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน ละนำไปต่อยอดในวงกว้างอีกด้วย ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562" ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ