หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 10:04:42

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพิธีหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่นักเรียนและนักศึกษา พร้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดีเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ประธานเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคล จบแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องโดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นประธานกล่าวนำถวายพระพร ทรงพระเจริญ นับเป็นอีกวาระที่ชาวสวนสุนันทาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2036607299771825