หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-09-02 15:23:30

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

        วันนี้ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและแผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2189988124433741