หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมติดตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 3
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมติดตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-09-02 15:28:27

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมติดตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 3

        วันนี้ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมติดตามโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนระดับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการนั้นสามารถประกอบอาชีพเสริมทีสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และต่อยอดแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2189971604435393