หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
โครงการประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 09:54:54

        ครงการประชุมบุคลากร เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

            วันนี้ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกและเตรียมศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อพร้อมเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในฐาน QS World Ranking ในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา บรรยายเรื่อง ปรับ:เปลี่ยน:รุก:วิจัยและพัฒนาสานพลังความสุข เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อนำงานวิจัยก้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาหนุนผลิตภัณฑืจากงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับมหาวิทยาลัยผ่านตู้ประชารัฐอัจริยะ โดยผู้ที่สนใจสามารถทดลองใช้งานตู้ดังกล่าวได้ใน 2 จุด คือหน้าศูนย์อาหาร และหน้าอาคารสุขภาพและกีฬา