หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์คีรีวงกตโมเดล ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีบนฐานศาสตร์พระราชา
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์คีรีวงกตโมเดล ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีบนฐานศาสตร์พระราชา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 09:43:36

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์คีรีวงกตโมเดล 

ตำบลนาแค อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานีบนฐานศาสตร์พระราชา

      เมื่อวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมโดย ผศ.ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมทั้งคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์ โดยการอบรมให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม อาทิ เสื้อยืดสกรีนลายผ้ามัดย้อม กระเป๋าสกรีนลายผ้ามัดย้อม และได้มีการยื่นจดทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ที่พัฒนาชุมชนอำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งได้มีการทดลองตลาด ในการขายผลิตภัณฑ์เสื้อยืดสกรีนลายผ้ามัดย้อมให้แก่นักท่องเที่ยวได้จำนวน 3 ตัว โดยมีรายได้ 360 บาท

      พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.รจนา จันทราสา และคณาจารย์คณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มอบอุปกรณ์ในการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมให้แก่ผู้ใหญ่บ้านนรินทร์ อนันทวรรณ์ เพื่อใช้ในการสร้างกลุ่มอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหมู่บ้านคีรีวงกตให้ยั่งยืนต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2046077552158133