หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนคณะบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รักษาราชการแทนคณะบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-08 17:26:17


รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ 

รักษาราชการแทนคณะบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

          วันที่ 8 มกราคม 2564 ผุ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รจนา จันทรสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ