หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-08 16:39:37


สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

          เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สำนักงานกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณอนุธิดา แสงใส เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบกระเช้าของขวัญแก่ คุณชำนิ นิลอรุณ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th