หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับคุณมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง เนื่องในโอกาสได้ดำรงค์ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับคุณมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง เนื่องในโอกาสได้ดำรงค์ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-08 17:01:27


สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับคุณมนตรี  ไทรโรจน์รุ่ง

 เนื่องในโอกาสได้ดำรงค์ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

          เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๘ น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณอนุธิดา แสงใส เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบกระเช้าของขวัญแก่ คุณมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีที่ได้ดำรงค์ตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th