หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ คุณนฤพล ศรีสว่าง เนื่องในโอกาสได้ดำรงค์ผู้อำนวยการกองกลาง
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ คุณนฤพล ศรีสว่าง เนื่องในโอกาสได้ดำรงค์ผู้อำนวยการกองกลาง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-08 17:27:05


สถาบันวิจัยและพัฒนามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ คุณนฤพล ศรีสว่าง

 เนื่องในโอกาสได้ดำรงค์ผู้อำนวยการกองกลาง

         เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๑๖ น. ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณอนุธิดา แสงใส เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบกระเช้าของขวัญแก่ คุณนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลางเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีที่ได้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th