หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมถ่ายภาพจัดทำโครงสร้างทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมถ่ายภาพจัดทำโครงสร้างทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-08 20:15:27


รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาและสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมถ่ายภาพจัดทำโครงสร้างทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

          วันนี้ (8 ก.พ. 63) สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมถ่ายภาพจัดทำโครงสร้างทำเนียบผู้บริหารและบุคลากรเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงตำแหน่งและหน้าที่ของบุคลากร อีกทั้งเพื่อให้สามารถติดต่องานกับบุคลากรได้ถูกต้องกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th