หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมผู้อำนวยการแผนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนส่งเสริม ววน. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงรายละ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมผู้อำนวยการแผนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนส่งเสริม ววน. ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงรายละ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-08 22:12:38

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ประชุมผู้อำนวยการแผนงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนกองทุนส่งเสริม ววน. ประจำปีงบประมาณ 2566

     วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำบันทึกข้อตกลงแผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวชี้แจงการดำเนินงานเพื่อเตรียมการจัดทำคำรับรองรายโครงการ ให้กับผู้อำนวยการแผนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จำนวน 18 แผนงานวิจัย ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th