หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > พิธีลงนาม MOUจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
พิธีลงนาม MOUจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-07 09:50:02

พิธีลงนาม MOUจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

       วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล อาคาร วช. 2 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนาม MOUจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมี ผศ.ภูสิทธิ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ลงนาม MOU เข้าเป็นเจ้าภาพร่วม โดยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  1st  International Conference on Research and innovation for Sustainable Development (ICRIS) 2019จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่สังคม แลกเปลี่ยนแนวความคิด ประสบการณ์ในการวิจัย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของงานวิจัยและผู้วิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับนานาชาติ

รูปภาพเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1869579499807940