หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-09 17:43:28


สถาบันวิจัยฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการเดินทางไปราชการ และการดำเนินการเบิกจ่ายอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและการดำเนินงานเบิกจ่ายที่ถูกต้อง โดยมี นางสาวชไมพร ยะปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ชี้แจงแนวทางดังกล่าว ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th