หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > เชิญรับชมผลงานนักวิจัยสวนสุนันทา ในรายการ "Happy season" ทางช่อง 5 ในประเด็น “การประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”
เชิญรับชมผลงานนักวิจัยสวนสุนันทา ในรายการ "Happy season" ทางช่อง 5 ในประเด็น “การประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-09 22:32:37


เชิญรับชมผลงานนักวิจัยสวนสุนันทา ในรายการ "Happy season" ทางช่อง     5 ในประเด็น “การประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ”

     วานนี้ (8 ก.ย. 64) สื่อโทรทัศน์รายการ HAPPY SEASON ซึ่งออกอากาศทางช่อง 5 ได้เผยแพร่เทปบันทึกภาพ ผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในประเด็น “การประกวดผลงานวิชาการสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติ” ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงาน “กระดาษจากเปลือกถั่ว” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงาน “ภาชนะจากเส้นใยหญ้าแฝก” และผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลงาน “กระดาษจากสาหร่ายในนากุ้ง” สามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/WbPfNTxTsk4

#HAPPYSEASONCH.5

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

#ATIP

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th