หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สกู๊ปพิเศษ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์ ในเวทีระดับนานาชาติ
สกู๊ปพิเศษ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์ ในเวทีระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-09 22:34:20


สกู๊ปพิเศษ บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์ ในเวทีระดับนานาชาติ

สกู๊ปพิเศษ บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันส่งเสริมให้นักวิจัยสร้างสรรค์งานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์ ในเวทีระดับนานาชาติ และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีรายได้อย่างยั่งยืน  ติดตามบทสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2564 

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

#ATIP

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th