หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > จัดโครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบผลิตภัณฑ์
จัดโครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบผลิตภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 13:46:25


จัดโครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบผลิตภัณฑ์

          วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเเนวทางการจดสิทธิบัตรสำหรับผลงานออกเเบบผลิตภัณฑ์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ และนางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับนักศึกษาปี ๔ ของสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและรักษาสิทธิบัตร โดยการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้มีผลงานที่สามารถยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ จำนวนทั้งหมด ๒๘ ผลงาน